STARY CMENTARZ W BIELSKU  
NOWY CMENTARZ W BIELSKU  
CMENTARZ W BIAŁEJ   
CMENTARZ W STARYM BIELSKU  
.
      to nieczynny już od przeszło 60 lat, cmentarz znajdujący się w Bielsku przy ul. A. Frycza
Modrzewskiego na Bielskim Syjonie.
Został założony w lutym 1833 r. na nieruchomości ofiarowanej przez mydlarza Gotliba Klimke.
Decyzję o jego budowie przyśpieszyła epidemia cholery, która nawiedziła Bielsko w 1831 r.
Wcześniej zarówno ewangelicy jak i katolicy byli chowani na wspólnym cmentarzu przy 
kościele Św. Trójcy.
Pochówków na starym cmentarzu ewangelickim dokonywano praktycznie aż do czasów II 
wojny światowej. Przypuszcza się, że w późniejszym okresie zakopywano tu nielegalnie ofiary
Urzędu Bezpieczeństwa..............
       czynny cmentarz ewangelicki przy ul. Listopadowej 92 na północnych obrzeżach 
Śródmieścia.
Cmentarz został założony w 1911 r. na pryferyjnej wówczas części miasta za północną 
obwodnicą. Teren ten Gmina Ewangelicka zakupiła w 1895 r.  Zastąpił on użytkowany od
1833 r. stary cmentarz na Bielskim Syjonie.
Nekropolia została zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta Hansa Mayra.
Przestrzeń cmentarza podzielono na trzy sektory ...............
      to czynny obecnie cmentarz znajdujący się w centrum Bielska-Białej przy 
ul. Piłsudskiego 15.
Cmentarz ten powstał w 1783 r. zastępując działającą  prawdopodobnie od 1714 r.
dwuwyznaniową (ewangelicką i katolicką) nekropolię w miejscu obecnego kościoła 
Marcina Lutra w Białej.
W XIX w. cmentarz dwukrotnie rozbudowano (1838 i 1867).
W latach 1945-1948 w ramach tzw "walki z niemczyzną" cmentarz został zdewastowany.
Zniszczono w tym okresie 75% niemieckojęzycznych inskrypcji na nagrobkach ...........
     to czynny obecnie cmentarz parafii Jana Chrzciciela przy ul. Jana III Sobieskiego.
Po wydaniu patentu tolerancyjnego przez cesarza Austrii Józefa II  w 1781 r. prawie
natychmiast  zorganizował się zbór w Bielsku, który obejmował równierz Stare Bielsko.
W kościele bielskim brakowało jednak miejsca więc zaistniała potrzeba
zorganizowania drugiego zboru w okolicy , który okazał się również ostatnim jaki 
zorganizowano na Śląsku Cieszyńskim przed pełnym równouprawnieniem 
wyznaniowym w 1848r. ..............